Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS

Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno

Laging sinusulat ni San Ignacio de Loyola sa kanyang mga liham para sa mga Heswitang misyonero ang ganito, “Ite Inflammate omnia” – ibig sabihin, “Go, set the world on fire!” “Pag-alabin mo ang puso ng mga tao sa pagmamahal sa Dios at kapwa!” Upang maunawaan natin ang “fire” kailangan natin makita ang lamig. Sabi ni Dante Alighieri sa kanyang librong, “Divine Comedy” ang impiyerno daw ay yelo, sa bawat galaw ng pakpak ng demonyo, lalong lumalamig.

Hindi ba ang taong walang pagmamahal ay malamig? Malamig ang taong galit sa atin, at malamig tayo sa kanya. Sa kabilang banda, ang taong nagmamahal sa atin ay may pusong umaalab para sa atin. House warming ang tawag sa blessing ng bagong bahay, dahil gusto nating mapuno ng “init ng pagmamahal” ang bago nating tirahan. Sabi ni Pope Francis, “We are to warm people’s hearts.” Dahil dito hinihimok tayong lahat na lumalagablab sa pagmamahal sa mga taong hindi nakakaranas ng umaaruga sa kanila.

Kaya kung tutuusin ang simbolo natin ng Mahal na Puso ni Hesus ay isang pusong umaapoy. Ang simbolo ng Espiritu Santo ay isang apoy na dumadapo sa ulo ng mga alagad ni Hesus. Dahil ang taong may pag-ibig sa Diyos ay umaapoy sa pagmamahal, at dahil sa apoy na ito, nasisindihan na rin ang iba’t ibang mga puso. Ang apoy ay nasa langit. Pagdasal nating maipasa natin sa iba ang apoy ng pagibig sa lahat na nakakasalamuha natin sa ating buhay. Kaya, may tanong ako sa iyo, “Hot ka ba?”

Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS

Paano mo malalaman kung nega ka na?

Ikaw ba ay laging “yes” o laging “no?” May kuwento ako: Si Mr. NO ay dumaan sa isang panaderia, upang bumili ng tinapay. Tanong ng tindera, “Bibili ka ba ng pandesal?” Sagot ni Mr. NO, “NO, hindi.” “Mantikilya,” tanong ng tindera. “NO, Hindi.” “Sorry,” sabi ng tindera, “wala akong ibang tinitinda.” Kaya, umuwi si Mr. NO, na walang dala-dala, dahil nasanay siyang laging kontra sa lahat ng bagay.

Pag-uwi niya ng bahay, labis ang kanyang pagkagutom. Dahil walang may gustong tulungan siya, wala siyang mauutusang magluto. Lahat ng malas ay naranasan na niya sa araw na iyon. Isang araw, may kumatok sa kanyang pintuan. Padabog niyang binuksan ito, at isang matandang babae ang kanyang nakita. “Dito ba nakatira si Mr. NO? tanong siya. Sagot ni Mr NO? “Hindi.”

Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Inilabas nito ang isang basket ng tinapay, mantikilya at longganisa. Inilabas din nito ang isang tasa para sa kape. At sila ay nag-almusal. Tanong ng babae, “Gusto mo bang bumalik ako?” Sagot ni Mr. NO, “Yes, opo.” Minsan kailangan lang nating baguhin ang sinasabi natin sa buhay para magbago ito. Tayo ay produkto ng mga “oo” ng iba, tulad ng ating mga magulang. Mahalaga ang “oo” sa pananampalataya, sa pagmamahal. Pagdasal nating “um-oo” sa bawat paanyaya ng Diyos na magpaka-tao.

Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS

Kailangan bang makinig ang matanda sa bata?

Kung magiging totoo tayo sa ating sarili, maaaring aminin natin ang sarap na nanggagaling sa pagiging kilala ng iba’t ibang tao. Nais nating makilala tayo bilang may pinag-aralan, may pangalan, may kayamanan, may kapangyarihan, o may narating sa buhay. Makikita ang mga pangalan ng kung sinong nakaluklok sa gobyerno o sinong malaking taong nagbigay para sa isang gusali tulad ng Elementary School, na para bagang humihimok tayong magkaroon ng utang na loob sa isang dapat lamang niyang gampanan.

May kuwento ako: Isang araw, may naaksidenteng truck sa ilalim ng tulay patungong bayan. Hindi ito maka-alis kaya pinatawag ang iba’t ibang eksperto upang masulusyonan ito. Sabi ni isang engineer (dahil siya daw ay eksperto), kailangan na lang sigurong ginabain at paghiwalayin ang bawat parte ng truck para hindi ito makaabala. May sumunod ding mga mungkahi, ngunit walang nakabigay ng isang solusyon. Sa isang kumpol ng mga miron, may isang batang nagtaas ng kamay, ngunit hindi siya pinansin. Hanggang sa isinigaw nito ang kanyang na-iisip: “Tanggaling ang hangin sa gulong ng truck!”

May nakarinig sa mungkahi at hindi nagtagal, nakalusot ang truck sa nasasabitang tulay. Kadalasan ang solusyon ay natatagpuan kung papalabasin lang natin ang hangin sa ating mga ulo. Marami ang nararating ng isang budhing marunong magpakumbaba, at makinig sa sino mang tinatagurian ng mundong, maliit at walang mai-aambag sa bayan. Pagdasal natin na bigyan tayo ng Dios ng biyaya ng pagpapakumbaba, kahit mayroon na tayong narating.