Follow my IG @jboygonzalessj
Aside

Table Conversation with Fr. B

Fr. Louie David SJ: “Jboy, you ARE a Bicolano, right?”

Me: “Yes, I am. Like Fr. Bernas SJ” Fr. Joaquin Bernas SJ was sitting next to me.

Fr. Bernas: “Yes, both of us are uragon and ura-uragon.”

Fr. Louie: What’s uragon? I grew up in Zamboanga.”

Me: “Uragon means street-smart, with a lot of passion in Bicol. Ura-uragon means trying too hard to be street-smart.”

Fr. Bernas: “Yes, uragon is very masculine.”

“So,” Fr. Louie, “what’s the difference between an uragon, and an orangutan.”

Fr. Bernas: “The orangutans are noble.”

Follow on IG @jboygonzalessj
Holy Week in Cabanglasan, Bukidnon 2015 @jboygonzalessj on IG

Ano ang Pagtingin ng Diyos sa Atin?

Sumasama na ba ang pagtingin mo sa buong mundo? O kaya’y madaling mawala ang pasensya natin sa ibang tao o sitwasyon sa buhay? May kuwento ako. Sa ibang bansa, ang pagsasaka ay high-tech. Malalawak ang mga bukid at gumagamit na ng eroplano sa paglalagay ng fertilizers o pesticides.

Isang araw, upang makita ang buong lupain, isinama ng may-ari ng lupa ang isang kasamahan na magsasaka sa eroplano upang suriin ang mga tanim. Sa buong sakay sa maliit na eroplano, walang imik ang magsasaka habang tumitingin lamang siya sa napakaganda at makulay na bukid na lalu pang gumanda sa liwanag ng araw.

Nang bumaba na sila sa eroplano, winika ng magsasaka sa may-ari: “Kaya pala hindi nawawala ang pasensya ng Diyos sa mundong ito. Mas maganda at malawak ang kanyang pananaw kaysa sa atin.” Mga kapamilya, minsan hindi natin makita ang kagandahan sa ating buhay dahil nakikita lamang natin ang kapangitan nito. Ngunit, kung pagnilayan natin at pagdasalan ang ating buong buhay, tulad ng tanawing nakikita natin sa eroplano, makikita natin ang kagandahang nakikita ng Diyos sa atin.

13 April 2015 Follow on IG @jboygonzalessj

Kailangan mo na bang Magbakasyon?

Pagod ka na ba? Pakiramdam mo na ba na kailangan mo nang magbakasyon? Ito ang tamang panahon upang maglibang o kaya bumisita sa magagandang lugar at tanawin sa ating bansa. It’s more fun in the Philippines, wika nga. May kuwento ako: Nagpatingin ang isang mangangalakal sa isang duktor. Sinabi niya ang kanyang mga karamdaman lalung-lalo na ang pananakit ng kanyang katawan.

Ayon sa pagsusuri ng doktor, kailangan niyang magpahinga at maghanap ng mapaglilibangan. Sabi ng pasyente, “Hindi po ako puwedeng hindi magtrabaho; Busing-busy po ako.” Tugon ng doktor, “Kahangalan! Tingnan mo ang mga langgam, sila ang pinakamasipag sa lahat ng hayop, ngunit lagi silang nasa kainan!”

Sa tag-araw, kailangan din nating magpahinga. Nakakatulong ito sa pagsagupa ng heart attack, stroke, insommia, disabilities, atpb. Nakakatulong din ito sa ating mga ugnayan, halimbawa ang taong kulang sa tulog ay laging bugnutin. Wika ni San Francisco, huminto ka man lang upang pansinin at amuyin ang mga bulaklak! Ipagdasal natin na pahalagahan din natin ang pamamahinga tulad ng pagpapahalaga natin sa ating mga gawain.

19 April 2015 @jboygonzalessj

Nasaan ang Pinakamalalim na Kasiyahan?

Pagninilayan natin ngayon ang isang malalim na kasiyahan. Meron akong kuwento: Isang araw, narinig ni Pedro na may isang maningning na siyudad, kung saan matatagpuan ang katangi-tanging saya. Kaya nilisan ni Pedro ang kanyang bahay para sa lalawigang ito.

Pagdating niya sa kagubatan, nagpasya siyang magpahinga. Dahil ayaw niyang malito at mawala, hinubad niya ang kanyang sapatos at inilagay itong nakaturo sa daan tungo sa maningning na siyudad. Doon dinapuan siya ng antok, humiga siya at hindi nagtagal humilik si Pedro nang malakas. Naratnan ni Mateo si Pedro at nakita niya ang sapatos na nakaturo sa maningning na lugar at naisipan niyang pihitin ang sapatos upang humarap sa ibang direksyon.

Pagkagising ni Pedro, sinuot niya ang kanyang sapatos at patuloy na sinundan ang daanang tinuturo nito. Hindi nagtagal umabot siya sa isang lugar na kilalang-kilala niya. Nakabalik si Pedro sa kanyang bahay, at sinalubong siya ng mainit na yakap ng kanyang buong pamilya. Hindi na niya pinangarap ang maningning na siyudad. Mga kapatid, sa panahon ng muling pagkabuhay ni Hesus, ipagdasal nating huwag maghanap ng ligaya sa ibang lugar, kundi sa loob ng ating mga minamahal sa buhay, sa Diyos na nasa atin.

Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS' Christian Service Involvement Program

May kailangan ka bang tanggapin sa buhay?

May isang patak ng hamog na nahulog sa dagat. Dinala siya ng maalat na tubig sa iba’t ibang panig ng dagat upang tuluyang makiisa sa kanila. Ngunit nakipagtigasan ang patak na hamog, hanggang niyaya siya ng isang talaba na doon na lamang siya manirahan sa loob nito.

Nang tumuloy siya sa loob ng talaba, isinara ng talaba ang kanyang balat. Napag-isipan ng patak ng tubig na hindi na siya makakalaya. Hindi na niya magagawang maging maningning kapag tumatama ang araw sa kanya. Kaya, kinausap niya ang isang maliit na bato na nasa loob din ng talaba. Ayon sa bato, mas mainam na tanggapin na lamang nito ang kanyang kalagayan at huwag na itong labanan. Kung gagawin niya ito, hindi na sa araw mangagaling ang kanyang liwanag, ngunit sa kanya mismong kalooban. At ganoon nga ang ginawa ng patak ng hamog.

Isang araw, may bumukas sa talaba at nakita ng patak ng hamog ang ngiti ng bata. Sabi ng bata, “Ito ang pinakamagandang perlas na nakita ko! Kahit hindi tumatama ang araw sa kanya, nagniningning pa rin ito sa ganda!” Mga kapamilya, ano ang kalagayan mo sa buhay na nangangailangan ng pagtanggap na lamang? Kung gayon, ipagdasal natin na yakapin ang panibagong buhay na nagsisimula sa isang pagtanggap at pagpapaubaya sa Diyos.