May kailangan ka bang tanggapin sa buhay?

Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS' Christian Service Involvement Program

May isang patak ng hamog na nahulog sa dagat. Dinala siya ng maalat na tubig sa iba’t ibang panig ng dagat upang tuluyang makiisa sa kanila. Ngunit nakipagtigasan ang patak na hamog, hanggang niyaya siya ng isang talaba na doon na lamang siya manirahan sa loob nito.

Nang tumuloy siya sa loob ng talaba, isinara ng talaba ang kanyang balat. Napag-isipan ng patak ng tubig na hindi na siya makakalaya. Hindi na niya magagawang maging maningning kapag tumatama ang araw sa kanya. Kaya, kinausap niya ang isang maliit na bato na nasa loob din ng talaba. Ayon sa bato, mas mainam na tanggapin na lamang nito ang kanyang kalagayan at huwag na itong labanan. Kung gagawin niya ito, hindi na sa araw mangagaling ang kanyang liwanag, ngunit sa kanya mismong kalooban. At ganoon nga ang ginawa ng patak ng hamog.

Isang araw, may bumukas sa talaba at nakita ng patak ng hamog ang ngiti ng bata. Sabi ng bata, “Ito ang pinakamagandang perlas na nakita ko! Kahit hindi tumatama ang araw sa kanya, nagniningning pa rin ito sa ganda!” Mga kapamilya, ano ang kalagayan mo sa buhay na nangangailangan ng pagtanggap na lamang? Kung gayon, ipagdasal natin na yakapin ang panibagong buhay na nagsisimula sa isang pagtanggap at pagpapaubaya sa Diyos.

May malaki ka bang problema?

Photo by Bok Pioquid. Ateneo HS' Christian Service Involvement Program.

Nung isang araw may lumapit sa akin para ibahagi ang kanyang malaking problema. Pagkatapos ng kanyang pagbabahagi, sinimulan ko ang pagpo-proseso upang masolusyonan ang kanyang dinaraing. Ngunit sa aking pagkagulat, ang kanyang tugon ay ito: “Sige lang po, pinapaubaya ko na lang sa Diyos. Bahala na si Lord.”

Tama naman kung tutuusin ang kanyang sinabi, ngunit may bahaging hindi tama. May kuwento ako sa panahon ng Ondoy. Nang tumaas na ang tubig ng Marikina River, umakyat si Arnold sa kanyang bubong. May dumaang life-boat, ngunit sabi niya, “Malakas ang paniniwala ko sa Diyos, ililigtas niya ako.” Nang tumaas muli ang tubig, umakyat siya sa isang kahoy na mas mataas sa kanyang bubong. May dumaan na rescue boat uli, ngunit tinanggihan ito dahil matatag daw ang kanyang pananampalaya. Sa kahuli-hulihan, dumaan ang isang helicopter, ngunit pinakawalan niya ito.

Nang siya’y namatay, nagkita sila ng Dios. Reklamo niya, “Bakit hindi mo ako iniligtas?” Sabi ng Diyos, “nagpadala ako ng dalawang lifeboats at helicopter, ano pa ba ang magagawa ko?” Mga kapamilya, mahalagang matibay ang pananampalaya sa Diyos, ngunit kailangang sabayan ito ng masigasig na paghahanap ng solusyon. Sa pagpapaubaya ng ating problema sa Diyos, ipagdasal natin ang mabilis nating paggawa sa solusyong nakita.

Ano ang kahulugan ng “Undas”?

Visiting Sch. Richie Fernando SJ, a batchmate, who died protecting his student in Cambodia. This was taken during the reunion of our novitiate batch. We entered on May 1989.

Malapit na nating dalawin ang mga minamahal nating yumao. Sino-sino po ang iyong mga dinadalaw sa libingan? Bakit mo sila dinadalaw? Nagdarasal pa ho ba kayo, nagtitirik ng kandila at nagdadala ng bulaklak sa kanila? Mas mainam na alam po natin ang kahulugan ng Undas; sa Undas, inaalala natin na ang ating mga yumao ay nasa kabilang buhay.

At dahil dito, hindi katapusan kundi pagtawid sa “kabilang buhay” ang anumang kamatayan – samakatuwid, buhay na buhay pa rin ang mga patay; hindi po sila naglaho o nawala. Kapiling sila ng Diyos; Kapiling pa rin natin sila. Hindi natin dinadalaw ang wala na; Dinadalaw natin ang buhay pa. Ngunit hindi lamang natin binibisita ang buhay, pinupuntahan natin ang mga taong meron tayong utang na loob.

Samakatuwid, dinadalaw natin ang mga nagbigay-buhay sa atin, hindi lamang yaong ating mga magulang, kundi ang nagsilbing inspirasyon sa mga oras na nanghina ang ating kalooban, nagbigay ng lakas at pag-asa sa atin. Kaya mga kapamilya, isang biyaya ng Diyos ang buhay ng ibang tao sa atin. Hindi nakikitil ng kamatayan ang patuloy nilang pagtulong sa atin. Tulad ng mga yumaong mga bayani at banal sa pananampalataya, patuloy pa rin silang nagsisilbing gabay sa atin. Pagdasal natin na kapag panahon na ng pagtawid sa kabilang buhay, magsilbing ilaw sa iba ang buhay natin ngayon.