Santacruzan: Pagpapahalaga sa mga Babae ng Pananampalataya

Habang hinihintay natin ang resulta ng nakaraang halalan, ibaling muna natin ang ating mga puso’t isipan sa isang tradisyong kinagigiliwan ng nakararami sa atin: ang Santacruzan. Ituon natin ang ating isipan, hindi sa mga nagagandahang sagala, kundi sa tunay na kahulugan nito.

Isang pagpaparangal sa mga babaeng sumulong ng pananampalataya ang santacruzan.

Makikita natin sina Ruth, Reyna Ester, Reyna Sheba, Infanta Judith ng Lumang Tipan. Makikita din natin sina Veronica, Maria Magdalena, Maria Jacobe at Maria Salome ng Bagong Tipan.

At higit sa lahat, ang Emperatriz Elena sa pinakadulo ng prusisyon — siya ang naghanap ng tunay na krus ni Kristo. Ang kanyang anak na si Constantino, ang siyang nagpalaganap ng pananampalatayang Kristiyano sa buong Imperyong Romano noong siya ang naging Emperador nito.

Binibigyang diin mismo ng Santacruzan ang kahalagahan ng mga babae sa kasaysayan ng pananampalataya.

Samakatuwid, balikan natin ang mga babaeng tumulong sa paglalim ng ating pananampalataya sa Diyos.

Manalangin tayo.

O Dios, binabahaginan mo ang iyong bayan ng mga bunga ng katubusang ginawa ng iyong Anak na makikita din namin sa santacruzan. Tulungan mo kaming makaiwas sa kasalanan upang ang aming buhay ay maging palagiang handog sa Iyo tulad ng mga babaeng inaalala namin sa buwan na ito. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: