How can love be forever?

This is a transcript of the video below: Paano maging forever ang pagmamahal. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Bahagi ng isang ugnayan, tulad ng pag-iibigan o pagkakaibigan, ang mithiing maging panghabang-buhay ito. Subali’t maraming nauwi sa unting-unting paglaho o paghihiwalay. Madalas nagsisimula ito sa maliit na bagay na hinayaang lumala nang lumala.Continue reading “How can love be forever?”

Rate this:

How can we be united?

This is a transcript of the video below: Paano tayo magkakaisa? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. May kasabihan tayo: “Ang sakit sa kalingkingan, sakit ng buong katawan.” Kapag nasaktan tayo, nararamdaman natin ang hapdi sa kasuluksulukan ng ating pagkatao. Hindi natin pinaghihiwalay ang mga parte sa kabuuan. Plato, the Greek philosopher, pointedContinue reading “How can we be united?”

Rate this:

Turf Wars

1 September 2010 Wednesday of the 22nd Week in Ordinary Time1 Corinthians 3, 1-9; Psalm 33; Luke 4, 38-44 It is a common occurrence that parishioners are divided according to their favorite priests. A group prefers Fr. X because he says great homilies and makes them laugh. Another favors Fr. Y because he spends timeContinue reading “Turf Wars”

Rate this:

How Do We Use our Gifts?

26 August 2010 Thursday of the 21st Week in Ordinary Time1 Corinthians 1, 1-9; Psalm 145; Matthew 24, 42-51 The ancient form of letter writing begins with an identification. So Paul writes to the Corinthians with an introduction about himself and Sosthenes. He tells the Corinthians that he is an apostle willed by Christ. HereContinue reading “How Do We Use our Gifts?”

Rate this: