On Empathy: Pakikiramay

  Tila hindi natatapos ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Marami ang napinsala ng lindol sa Italy at Burma; maraming namatay sa digmaan sa Syria at Africa, at sa mga kasabwat sa mga gumagamit ng droga. At sa ating personal na buhay, iba’t ibang klaseng unos ang nasa sa atin.   Hindi magkasing-tuladContinue reading “On Empathy: Pakikiramay”

Rate this: